9 dec 2016: Waarom een groene speeltuin aan de Gempemolen? dec 2016